37. Inne ujawnienia

Zabezpieczenia akcyzowe i akcyza od wyrobów i towarów znajdujących się w procedurze zawieszonego poboru wynosiły na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku odpowiednio 1 637 mln PLN i 1 652 mln PLN.