36. Zobowiązania warunkowe

Spolana a.s. prowadzi produkcję chloru przy wykorzystaniu elektrolizy rtęciowej. W przypadku zaprzestania produkcji, spółka jest zobowiązana do przedstawienia programu rekultywacji po zakończeniu wykorzystywania środków trwałych. W dniu 9 września 2013 roku, w toku postępowania administracyjnego Spolana a.s. otrzymała zgodę Środkowoczeskiego Urzędu Regionalnego na wydłużenie z końca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku pozwolenia zintegrowanego dopuszczającego eksploatację obecnej instalacji elektrolizy. Jednocześnie spółka  jest  zobowiązana do 31 marca 2017 roku  do przedstawienia planu działań zmierzającego do zaprzestania produkcji chloru z wykorzystaniem elektrolizy rtęciowej.

 W 2014 roku nie wystąpiły inne istotne zobowiązania warunkowe, poza ujawnionymi powyżej.