15. Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych

 NOTAMiejsce prowadzenia działalnościPodstawowa działalnośćMetoda wyceny
wspólne przedsięwzięcia        
Bassel ORLEN Polyolefines Sp. z.o.o. (BOP) 16.2 Płock produkcja, dystrybucja i sprzedaż poliolefin praw własności
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) 16.2 Płock wynajem nieruchomości praw własności
wspólne działania        
Ceska Rafinerska a.s.   Litvínov przetwórstwo ropy naftowej, wytwarzanie produktów naftowych udział w aktywach i zobowiązaniach
Butadien Kralupy a.s.   Kralupy nad Vltavou produkcja butadienu udział w aktywach i zobowiązaniach

 

Grupa ORLEN sklasyfikowała zgodnie z MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” jednostki współkontrolowane Unipetrol: Česka Rafinerska a.s. oraz Butadiene Kralupy a.s  jako wspólne działania. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 3.2.1.

Dodatkowo ORLEN Upstream posiada udział we wspólnych działaniach:

  • uczestnictwo w konsorcjum założonym przez stronę biznesową ORLEN Upstream, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNIG), LOTOS Petrobaltic oraz stronę naukową Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Nafty i Gazu, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska (program Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy). Celem programu jest wytworzenie i komercjalizacja technologii oraz pozyskanie wiedzy dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Spółka bierze udział w 6 projektach realizowanych w latach 2013-2016. Całkowity wkład ORLEN Upstream w realizację powyższych projektów wynosi 26 mln PLN. Do końca 2014 roku spółka przekazała na rzecz programu Blue Gas wkład pieniężny w wysokości 2,5 mln PLN. W 2014 roku nie poniosła kosztów w ramach konsorcjum.
  • projekt poszukiwawczo – wydobywczy prowadzony z PGNiG (obszar poszukiwań „Sieraków”). Przedmiotem umowy jest prowadzenie wspólnych operacji i działań z zakresu poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w tym produkcję, intensyfikację wydobycia, uzdatnianie oraz przetwarzanie węglowodorów. Udział ORLEN Upstream we wspólnych operacjach wynosi 49% przy 51% udziale PGNiG. Obszar poszukiwań Sieraków został zbadany sejsmicznie i częściowo rozpoznany otworami wiertniczymi. Obecnie prowadzone są prace obejmujące wykonanie wstępnej koncepcji zagospodarowania części obszaru oraz dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej. ORLEN Upstream ma prawo do proporcjonalnego udziału w przychodach i ponosi proporcjonalny udział w kosztach wspólnych działań.