7. Przychody ze sprzedaży

           Udział %   
 20142013
(dane przekształcone)
20142013
Sprzedaż produktów 79 270 87 681 74,2% 77,2%
Sprzedaż usług 1 566 1 638 1,5% 1,4%
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 80 836 89 319 75,7% 78,6%
Sprzedaż towarów 23 556 22 974 22,0% 20,2%
Sprzedaż materiałów 2 440 1 304 2,3% 1,2%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 25 996 24 278 24,3% 21,4%
  106 832 113 597 100,0% 100,0%