W kilku słowach

JAK NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ

Jacek Krawiec
Prezes Zarządu

 

Adam Czyżewski
Główny Ekonomista

 

Klaus Sterzel
Przedstawiciel Siemens

 

Aleksandra Trojanowska
Biuro Analiz i Projektów Strategicznych

 

JAK TWORZYMY WARTOŚĆ

Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu, ds. Finansowych

 

Piotr Chełmiński
Członek Zarządu, ds. Rozwoju i Energetyki

 

Katarzyna Lemankiewicz-Letki
Biuro Projektów Innowacyjnych

 

JAK PODEJMUJEMY DECYZJE

Angelina Sarota
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 

JAK ZARZĄDZAMY RYZYKIEM

Konrad Krajewski
Dyrektor Biura Audytu i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym

 

CO OSIĄGNĘLIŚMY

Marek Podstawa
Członek Zarządu, ds. Sprzedaży

 

Krystian Pater
Członek Zarządu, ds. Produkcji

 

Wiesław Prugar
Prezes Zarządu ORLEN Upstream