Tabela 10. Transfer odpadów niebezpiecznych

Wytworzone przezmiejsceprzeznaczenieMasa odpadów [Mg]
20132014
Zakład Produkcyjny Płock w granicach kraju do odzysku 309,420  838,980
do unieszkodliwienia 779,719  843,818
do innych krajów do odzysku 4 980,991  4 698,800
Zakład PTA we Włocławku w granicach kraju do odzysku 39,760  26,319
do unieszkodliwienia 3 790,00  5630,340
do innych krajów do odzysku 0,00  0,00