Szanse

NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. To credo, a jednocześnie cel Grupy ORLEN. Realizujemy go poprzez zapewnienie zasobów energii adekwatnych do potrzeb odbiorców. Z uwagą śledzimy trendy rynkowe, tak aby wykorzystać szanse i wypracować strategię biznesową odpowiadającą ich oczekiwaniom, a zarazem maksymalizującą wartość Grupy ORLEN.

Strategia Grupy ORLEN zakłada budowę wartości firmy w oparciu o trzy filary:

1. Wzrost konkurencyjności oraz integracja aktywów produkcyjnych na atrakcyjnych rynkach

Grupa ORLEN posiada wysokiej klasy aktywa integrujące produkcję rafineryjną z segmentem petrochemicznym, wydobywczym i energetycznym – to tzw. naturalny hedge, zapewniający dywersyfikację ryzyka i stabilne przepływy pieniężne. Dodatkowo, nowoczesna, rozbudowana sieć detaliczna wzmocniona siłą marki ORLEN wspiera profil biznesowy Grupy i zapewnia dobre perspektywy rozwoju. 

  • Fundamentem rozwoju segmentu detalicznego Grupy ORLEN są innowacyjne działania w obszarze sprzedaży oraz marketingu. Budujemy silną i rozpoznawalną markę, rozwijając jednocześnie ofertę pozapaliwową, w oparciu o nowoczesną i rozbudowaną sieć sprzedaży.
  • W obszarze produkcji realizujemy pakiet projektów efektywnościowych oraz rozwojowych we wszystkich rafineriach. Działania te przyczynią się do dalszego doskonalenia wysokiej klasy aktywów oraz zapewnienia konkurencyjnego koszyka produktów rafineryjnych i petrochemicznych, pozwalającego na uzyskanie i utrzymanie atrakcyjnych marż.

2. Rozwój perspektywicznych obszarów działalności

Grupa ORLEN rozwija perspektywiczne obszary powiązane z dotychczasową działalnością. Zwiększamy swoje szanse na trwały wzrost wartości Spółki poprzez inwestycje w segmenty energetyki i wydobycia. 

  • Inwestujemy w energetykę  – sektor o dużym potencjale rozwojowym. Budowa dwóch elektrociepłowni w Płocku i Włocławku zapewni Grupie ORLEN silną obecność na rynku elektroenergetycznym, a dzięki nowoczesnym aktywom pozwoli na generowanie istotnych zysków. 
  • Konsekwentnie inwestujemy w segment wydobycia, traktując te działania między innymi jako budowanie kompetencji w obszarze efektywnego pozyskiwania węglowodorów. Zakup spółek wydobywczych w Kanadzie umożliwił Grupie ORLEN dostęp do produkujących już złóż i jednocześnie pozwolił na dywersyfikację geograficzną portfela aktywów. W 2015 roku 25% całości nakładów inwestycyjnych na rozwój przeznaczone zostanie właśnie na projekty realizowane w ramach tego segmentu.

3. Inwestycje w rozwój oraz innowacje 

W perspektywie średnioterminowej upatrujemy swoje szanse w rozwoju projektów innowacyjnych.

  • W pierwszej kolejności (perspektywa 2017) Grupa ORLEN planuje wdrożyć projekty rozwinięte technologicznie i powiązane z obecnym łańcuchem wartości. Koncern dąży do wyłonienia najbardziej perspektywicznych projektów innowacyjnych, takich jak technologia big data, projekty OZE czy wdrażanie zaawansowanych produktów petrochemicznych.
  • Zdając sobie sprawę ze znaczenia kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce, bardzo duży nacisk kładziemy również na rozwój kompetencji pracowników. Konsekwentnie budujemy doświadczony zespół specjalistów oraz rozwijamy system wsparcia dla naszych liderów.