Zaangażowanie w debatę publiczną

Od 5 lat w PKN ORLEN realizowany jest autorski projekt: Future Fuelled by Knowledge  - Przyszłość zasilana wiedzą, którego celem jest inicjowanie debaty publicznej na najważniejsze tematy gospodarcze, biznesowe i społeczne.

Wraz z przyspieszeniem tempa globalnych zmian gospodarczych i politycznych, redefinicji ulegają również oczekiwania społeczne wobec roli i sposobu funkcjonowania biznesu w życiu publicznym. Wzrost świadomości konsumenckiej, zmiany w stylu życia, niezwykle dynamiczne procesy zachodzące w obszarze komunikacji społecznej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że firmy przestają być postrzegane jedynie jako producenci towarów, płatnicy podatków i dostarczyciele miejsc pracy, a stają się pełnoprawnymi uczestnikami dialogu prowadzonego bezpośrednio z klientami, konsumentami, interesariuszami.

Autorską odpowiedzią PKN ORLEN na te wyzwania jest uruchomiony w 2010 roku projekt Future Fuelled by Knowledge (Przyszłość zasilana wiedzą), którego celem jest stworzenie przestrzeni do wypracowania wniosków i rozwiązań za pośrednictwem dyskusji na najważniejsze tematy społeczne, gospodarcze i polityczne.

Wnioski te budowane są między innymi w ramach uczestnictwa w najważniejszych krajowych konferencjach, takich jak Europejski Kongres Finansowy w Sopocie, Forum Ekonomiczne w Krynicy oraz Europejskie Forum Nowych Idei. Podczas tych wydarzeń eksperci – ludzie biznesu, polityki, nauki, kultury  rozmawiają na tematy dotyczące Polski, regionu CEE i całego kontynentu. Dyskusje inicjowane przez PKN ORLEN dotyczą różnorodnych tematów, od bezpieczeństwa energetycznego i budowania konkurencyjności Europy, przez innowacyjność i nowoczesne modele przywództwa, po analizę wzajemnych relacji i postrzegania społeczeństw naszego regionu.

Aby rozwiązania i rekomendacje wypracowane przez ekspertów podczas cyklicznych debat dotarły do jak najszerszego grona odbiorców, PKN ORLEN uruchomił innowacyjną platformę internetową Napędzamy Przyszłość. Na platformie znaleźć można materiały dotyczące najważniejszych wydarzeń gospodarczych i społecznych oraz przekrojowe publikacje eksperckie, takie jak choćby wydany w 2014 roku raport 10/15/25 Polska Transformacja od Niepewności do Sukcesu zawierający analizy autorstwa uczestników polskiej transformacji oraz jej zagranicznych obserwatorów, m.in. Vaclava Klausa, Tony’ego Blaira, Lecha Wałęsy czy Jana Krzysztofa Bieleckiego.

Ważnym dopełnieniem projektu Future Fuelled by Knowledge jest blog Głównego Ekonomisty PKN ORLEN, Adama Czyżewskiego. Narzędzie to wykorzystuje bogatą ekspertyzę branżową i biznesową Koncernu przede wszystkim do wyjaśniania opinii publicznej złożonych procesów zachodzących w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyczno-surowcowego. Sposobem dostosowania projektu Future Fuelled by Knowledge do współczesnych wymogów komunikacyjnych jest również korporacyjny profil na platformie społecznościowej Twitter. Za pomocą profilu na bieżąco komentowane są najciekawsze zagadnienia dotyczące polskiej i światowej gospodarki oraz najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem Koncernu.

W najbliższych latach PKN ORLEN zamierza rozszerzać formułę projektu Future Fuelled by Knowledge, konsekwentnie działając na rzecz podnoszenia poziomu debaty publicznej w Polsce.