Sponsoring społeczny

Sponsoring społeczny stanowi istotny element aktywności Grupy ORLEN.

W 2014 roku działania Koncernu koncentrowały się na kilku wybranych obszarach. Pierwszy z nich to wsparcie udzielane na rzecz projektów artystycznych i kulturalnych. Swym mecenatem PKN ORLEN objął wydarzenia związane z muzyką klasyczną – kolejny raz sponsorując Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, dzięki środkom przekazanym przez Koncern w warszawskiej Filharmonii Narodowej po raz pierwszy wystąpiła Chicago Symphony Orchestra.

W obszarze literatury kontynuowana była współpraca z Fundacją im. Zbigniewa Herberta – PKN ORLEN ufundował nagrodę dla laureata dorocznej Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta, którą otrzymują światowej klasy autorzy nawiązujący w swej twórczości do spuścizny wybitnego polskiego poety. Ponownie podjęto także  współdziałanie z organizatorami konkursu literackiego „Otwartym Tekstem”, promującego twórczość prozatorską wśród młodych Polaków.

Sztuka filmowa i teatralna również pozostawała w kręgu zainteresowań PKN ORLEN, który udzielając finansowego wsparcia umożliwił rekonstrukcję i premierę cyfrowej wersji filmu „Popioły” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Koncern był także obecny wśród mecenasów Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni oraz wspierał działalność Teatru IMKA – jednej z najważniejszych prywatnych scen w Polsce.

W celu popularyzacji twórczości artystów polskiej sztuki współczesnej kontynuowano współpracę z Domem Aukcyjnym „DESA”, w ramach której zrealizowanych zostało m.in. kilkadziesiąt wernisaży. PKN ORLEN sponsorował ponadto wydanie albumu poświęconego dorobkowi artystycznemu Juliana Stańczaka, wybitnego artysty polskiego pochodzenia, pioniera światowego op-artu. 

Kolejny obszar aktywności PKN ORLEN to promocja wiedzy i działania na rzecz rozwoju społecznego. Najważniejszym projektem realizowanym ponownie przy współudziale Koncernu jest konkurs „Droga na Harvard”, którego celem jest zachęcanie polskiej młodzieży do studiowania na najlepszych uczelniach świata. PKN ORLEN wsparł również organizację kolejnej edycji Olimpiady Chemicznej, inicjatywy edukacyjnej służącej poszerzaniu wiedzy i zainteresowania chemią.

Wykorzystując ekspercką wiedzę PKN ORLEN współpracował z Politechniką Warszawską przy realizacji szeregu konferencji branżowych. Koncern fundował także specjalistyczne wyposażenie dla instytucji naukowych i wspierał działalność kół naukowych. Kontynuowano również współpracę ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego przy organizacji Kongresu Naftowców i Gazowników.

PKN ORLEN aktywnie promował wartości europejskie oraz dorobek 25 lat polskiej wolności. Koncern po raz kolejny był także partnerem Polskich Spotkań Europejskich – wydarzenia adresowanego do szerokiego grona odbiorców, stanowiącego coroczne Święto Europy, w którym uczestniczą warszawiacy i goście z całej Polski, a także z zagranicy. W wymiarze lokalnym PKN ORLEN współfinansował płocki Piknik Europejski.

Umacniając wizerunek Koncernu jako mecenasa sportu współpracowano z Fundacją Rozwoju Karate Tradycyjnego przy okazji organizacji Mistrzostw Polski, Pucharu Europy oraz licznych zawodów w karate tradycyjnym. Dzięki zaangażowaniu w projekty PKN ORLEN promuje zarówno aktywny styl życia, jak i wartości, które niesie ze sobą samorozwój w ramach tej dyscypliny.

Ważnym obszarem działań społecznych jest realizowany od 2006 roku program „ORLEN. Bezpieczne Drogi”, którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Działania w 2014 roku skoncentrowały się na problematyce zmniejszenia prędkości pojazdów w terenie zabudowanym i poprawy bezpieczeństwa osób pieszych, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych. Akcję informacyjną pod hasłem „Każdy gdzieś się spieszy – także pieszy. NOGA Z GAZU!” zrealizowano na terenie województwa mazowieckiego, we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Pod szyldem programu „ORLEN. Bezpieczne Drogi” Koncern sponsorował także projekt „Akademia Jazdy Auto Świata” – przedsięwzięcie zmierzające do poprawy  jakości kształcenia młodych kierowców w szkołach nauki jazdy w Polsce.

Grupa ORLEN kontynuowała także aktywną współpracę ze społecznościami lokalnymi. Najwięcej społecznych projektów lokalnych realizowano w miejscach prowadzenia działań biznesowych.

Lokalna działalność Koncernu w Płocku, gdzie zlokalizowana jest siedziba spółki i największy zakład produkcyjny, opiera się na kilku filarach. Pierwszym z nich są działania realizowane w ramach Funduszu Grantowego dla Płocka, w efekcie których wparcie uzyskują najaktywniej działające lokalne organizacje pozarządowe.

Kolejny obszar aktywności na terenie Płocka to współpraca z władzami miasta przy rozwoju infrastruktury. W 2014 roku kontynuowano wspólne przedsięwzięcie mające na celu stworzenie kompleksu rekreacyjnego wokół hali sportowej ORLEN Arena.

Trzeci filar wsparcia społeczności lokalnych stanowi wsparcie projektów na rzecz propagowania sportu profesjonalnego i amatorskiego, przedsięwzięć związanych z promowaniem kultury i sztuki oraz projektów edukacyjnych.

Najważniejszymi wieloletnimi aktywnościami PKN ORLEN w obszarze promocji sportu i aktywnego stylu życia są: współpraca z sekcją piłki ręcznej ORLEN Wisła Płock, sponsoring tytularny Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA w Płocku, Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletycznego ORLEN CUP oraz turnieju Płock ORLEN Polish Open – zawodów tenisowych, w których udział biorą osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Ponadto firma sponsorowała między innymi działalność Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego i miejskie zawody  biegowe.

PKN ORLEN cyklicznie realizuje także działania na rzecz upowszechniania muzyki klasycznej wśród płockiej publiczności poprzez wsparcie działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej oraz  dziecięcego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Ponadto Koncern  kontynuował również  współpracę z organizacjami specjalizującymi się w aktywizowaniu mieszkańców do działalności artystycznej - Teatrem Per Se i Młodzieżowym Domem Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego.

W obszarze edukacji przy wsparciu PKN ORLEN odbyła się kolejna edycja Programu Stypendialnego, projektu adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Płocka i powiatu płockiego.