Liderzy przyszłości

W Koncernie bardzo ważną rolę odgrywa nowoczesne przywództwo. Firma przykłada dużą wagę do kształtowania i promowania liderów zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią.

Jedną z wartości korporacyjnych PKN ORLEN, ale też jednym z filarów zdefiniowanych w strategii rozwoju firmy, są Ludzie. Zgodnie z tymi założeniami, Koncern stawia sobie za cel kształtowanie i promowanie liderów w różnych dziedzinach, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Przykładem takiego podejścia był realizowany już po raz drugi w 2014 roku, plebiscyt „Polacy z Werwą”. W jego ramach wybitne autorytety wybierają młodych ludzi, którzy swoimi osiągnięciami budują wizerunek nowoczesnej, innowacyjnej i przyjaznej Polski.

W 2014 roku granty na rozwój swoich projektów otrzymali: w kategorii „Medycyna” – dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński, „Nauka” – dr. hab. Magdalena Król, „Ochrona środowiska” – Monika Selin, „Design i architektura” – Natalia Paszkowska, „Innowacje w biznesie” – Konrad Sierzputowski, „Kultura i sztuka” – Bartłomiej Wąsik, „Sport” – Zbigniew Bródka. „Polacy z werwą” to również nagroda specjalna, którą honorowane są osoby mające wkład w popularyzację dziedzin życia odpowiadających kategoriom Plebiscytu. Otrzymała ją mistrzowska reprezentacja Polski w piłce siatkowej.

Działania na rzecz kształtowania liderów w oczywisty sposób wiążą się również z obszarem edukacji, stąd zaangażowanie Koncernu w wiele inicjatyw wspierających edukację i rozwój studentów nie tylko na polskich, ale również zagranicznych uczelniach wyższych.