Dobroczynność korporacyjna

Koncern prowadzi otwarty dialog i buduje kapitał społeczny w lokalizacjach, w których prowadzi działalność operacyjną.

Priorytetami polityki dobroczynności PKN ORLEN są ochrona zdrowia i życia oraz edukacja i wychowanie. Koncern jest założycielem kilku fundacji, m.in. Fundacji Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka oraz Fundacji „Dorastaj z nami”. W 2001 roku Koncern powołał korporacyjną Fundację ORLEN – DAR SERCA, która przede wszystkim wspiera Rodzinne Domy Dziecka i Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego, których  jest w Polsce prawie 300 i które swoją opieką obejmują  ponad 2 200 wycho­wanków. Fundacja wspiera ich edukację, dofinansowuje leczenie i rehabilitację, dba o zaspokojenie potrzeb bytowych i organizuje wyjazdy wypoczynkowe. We współpracy z PKN ORLEN prowadzony jest także program stypendialny „NA PODIUM” towarzyszący największej imprezie biegowej w Polsce, czyli ORLEN Warsaw Marathon.

Fundacja realizuje także inne programy stypendialne, m.in. „PEŁNIA ŻYCIA” (dla lekkoatletów z niepełnosprawnością), „Mistrzowie CHEMII” (dla uzdolnionych w naukach ścisłych absolwentów gimnazjów) oraz program dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Płocka i powiatu płockiego. Fundacja pomaga również placówkom medycznym oraz organizacjom i instytucjom zaangażowanym w poprawę bezpieczeństwa.

Koncern prowadzi otwarty dialog i buduje kapitał społeczny w lokalizacjach, w których posiada zakłady produkcyjne, prowadzi prace inwestycyjne oraz poszukiwawcze. Współfinansuje działania podejmowane przez organizacje społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. W ramach działań na terenie Płocka, firma jest sponsorem drużyn i wydarzeń sportowych, takich jak: sekcja piłki ręcznej ORLEN Wisła Płock, Płockie Towarzystwo Wioślarskie, Międzynarodowy Meeting Lekkoatletyczny ORLEN CUP oraz zawody tenisowe na wózkach – ORLEN Polish Open.

Fundacja ANWIL dla Włocławka organizuje konkurs grantowy dla lokalnych organizacji pozarządowych. Inwestycje infrastrukturalne prowadzone przez ORLEN Upstream poparte są działaniami edukacyjnymi, takimi jak inicjowanie dialogu społecznego w lokalizacjach, w których ORLEN Upstream zamierza prowadzić odwierty poszukiwawcze gazu łupkowego. Koncern prowadził również dialog społeczny mający na celu uzyskanie poparcia dla inwestycji rozbudowy Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim. PKN ORLEN zastosował metodę pełnej i całodobowej komunikacji angażując się w liczne spotkania z przedstawicielami mediów, lokalnymi władzami i mieszkańcami. Zorganizował także Dzień Otwarty w Terminalu.