Rozliczenie zobowiązań za 2014 rok

PKN ORLEN rozlicza się z realizacji zobowiązań, które złożył publicznie na łamach „Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu PKN ORLEN. 10 lat odpowiedzialnego raportowania.”

OBSZARZOBOWIĄZANIESTATUS
Społeczeństwo Opracowanie strategii programu Wolontariat Pracowniczy ORLEN Zrealizowano
W zakresie kultury korporacyjnej – dalsza komunikacja wartości, utrwalanie wiedzy z zakresu wartości korporacyjnych, konkurs dotyczący „Wartości i zasad postępowania” W trakcie realizacji
Społeczeństwo - Zobowiązania Fundacji ORLEN - DAR SERCA Uruchomienie aplikacji do obsługi wniosków o darowizny W trakcie realizacji
Przeprowadzenie projektów proekologicznych Zrealizowano
Środowisko Kontynuacja inwestycji środowiskowych w Zakładowej Elektrociepłowni Zrealizowano
Przygotowanie wniosków o Pozwolenia Zintegrowane zawierających Raporty Początkowe w zakresie gruntów Zrealizowano
Realizacja celów Strategii Środowiskowej Zrealizowano
Rozwój dobrych praktyk edukacyjnych Zrealizowano
Rozpoczęcie prac dotyczących rekultywacji składowiska odpadów komunalnych i obojętnych na terenie zakładu w Płocku W trakcie realizacji
Rynek - wpływ klientów na funkcjonowanie stacji paliw Wdrożenie systemu umożliwiającego klientom ocenę poprzez internet jakości obsługi odwiedzanych stacji i podzielenie się informacjami na temat ich funkcjonowania. Zobowiązanie dotyczy jeszcze większej niż do tej pory możliwości uwzględniania opinii i wpływu klientów na funkcjonowanie stacji Zrealizowano
Bezpieczeństwo

Wprowadzenie nowych wskaźników:

- Wskaźnik Kultury Bezpieczeństwa Pracy

- Wskaźnik zgłaszania i realizacji zagrożeń

Zrealizowano
Wprowadzenie Programu Doskonalenia Kultury Bezpieczeństwa Pracy Systematyczne działania
Wprowadzenie „Programu zachęt BHP” dla wszystkich pracowników Zrealizowano
Wprowadzenie Koncernowego Dnia Bezpieczeństwa Zrealizowano
Wprowadzenie nowego systemu klasyfikacji Wykonawców Zewnętrznych oraz udoskonalenie nadzoru w zakresie bhp Zrealizowano
Zarządzanie Podjęcie prac zmierzających do wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301 Wstępna faza przygotowań do realizacji. Zakończenie tj. certyfikacja systemu w wybranym obszarze Spółki jest planowana na koniec 2017 roku.