Wolontariat Pracowniczy

Wolontariat Pracowniczy, realizowany w PKN ORLEN od 10 lat z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem pracowników skupionych na realizacji działań dobroczynnych.

Wolontariat Pracowniczy PKN ORLEN skupia tysiące pracowników Koncernu wokół Wartości i pozytywnych idei. Buduje wzajemne relacje, uczy pracy zespołowej, wyzwala kreatywność rozwijając indywidualne pasje i zainteresowania pracowników.

W 2014 roku wyjazdy szkoleniowe łączone były z działaniami społecznymi. Niemal tysiąc pracowników Koncernu – wolontaryjnie – organizowało akcje na rzecz domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, m.in. budowali place zabaw dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka, realizowali prace remontowe w tych placówkach, a także organizowali atrakcyjne zajęcia dla podopiecznych ośrodków wychowawczych. Rozwijały się również cykliczne projekty, w tym sztandarowy: „Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja – spełnij marzenia”. Wolontariat Pracowniczy, realizowany w Koncernie od 10 lat z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i zaangażowaniem pracowników.

W 2015 roku Wolontariat przyjmie nową formę i będzie się opierał na trzech filarach: konkursie grantowym (Koncern przyzna pracowni­kom środki finansowe na realizację ich własnych inicjatyw społecznych), akcjach wolontariackich organizowanych cyklicznie przez PKN ORLEN oraz integracji grupowej opartej na realizacji działań dobroczynnych.