Rozwój funkcji HR

HR Biznes Partnerzy w PKN ORLEN wspierali opracowanie i wdrożenie nowych inicjatyw budujących zaangażowanie pracowników.

W 2014 roku ujednolicano systemy kadrowo-płacowe. W efekcie w kolejnych 3 spółkach wdrożono spójny ze stosowanym w PKN ORLEN system informatyczny, a w 12 spółkach aplikację Self Service. Ponadto w ramach procesów konsolidacyjnych zachodzących w ramach Grupy ORLEN przeprowadzono szereg zmian w systemach informatycznych umożliwiających obsługę spółek łączonych czy reorganizowanych w ramach Grupy ORLEN.

HR Biznes Partnerzy w PKN ORLEN wspierali opracowanie i wdrożenie inicjatyw wynikających z badania zaangażowania, którego wyniki pierwszy raz były komunikowane w 2014 roku. W ramach współpracy w Grupie ORLEN HR Biznes Partnerzy wspierali procesy związane z aktualizacją dokumentów kadrowych, zwłaszcza w spółkach, które w trakcie roku przeprowadzały zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy czy regulaminów wynagrodzeń.