Praktyki studenckie i programy stażowe

W 2014 roku praktyki i staże w PKN ORLEN odbyło łącznie ponad 300 osób.

PKN ORLEN troszczy się o rozwój zawodowy nie tylko swoich pracowników, ale również osób młodych, absolwentów uczelni wyższych oraz szkół średnich, stwarzając im możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych dzięki uczestnictwie w programach praktyk, czy staży.

Od lat PKN ORLEN organizuje praktyki w ramach współpracy ze szkołami i uczelniami, Urzędami Pracy w całym kraju oraz poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. W 2014 roku PKN ORLEN był organizatorem:

  • płatnych praktyk w ramach ogólnopolskiego konkursu „Grasz o staż” organizowanego przez firmę PwC Polska,
  • płatnych praktyk w ramach ogólnopolskiego konkursu „Program Kariera” organizowanego przez Polską Radę Biznesu,
  • płatnych praktyk w ramach projektu „Leopolis for future” ukierunkowanego na międzynarodową współpracę i umożliwienie ukraińskim laureatom konkursu poznanie najlepszych europejskich wzorców pracy w poszczególnych dziedzinach biznesu i gospodarki,
  • staży na terenie całego kraju realizowanych w ramach współpracy z Urzędami Pracy, w ramach których stażyści realizowali kilkumiesięczne płatne staże w różnych obszarach firmy,
  • praktyk grupowych oraz dyplomowych realizowanych we współpracy ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi.