Pracodawca Przyjazny Rodzinie

Pracownicy PKN ORLEN objęci są specjalistyczną opieką medyczną, a program Pracodawca Przyjazny Rodzinie oferuje dodatkowe benefity dla osób posiadających małe dzieci. 

Jako firma wdrażająca nowoczesne rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym, PKN ORLEN realizował projekt „Pracodawca Przyjazny Rodzinie”, oferujący: dodatkowe dwa dni opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, dodatkową godzinę na karmienie, szybką ścieżkę dostępu do lekarza pediatry, kompleksową opiekę medyczną w ciąży, pokoje dla matek karmiących, przesyłanie do kobiet na urlopach macierzyńskich i wychowawczych bieżących informacji firmowych. Działania związane z zapewnieniem równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzinnym są wdrażane także w Grupie ORLEN.

Opieka medyczna

Spółka zapewnia szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną obejmującą profilaktyczną opiekę medyczną wykraczającą poza standardowe świadczenia medycyny pracy: specjalistyczne konsultacje lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, badania diagnostyczne, rehabilitację, szczepienia, profilaktyczne programy zdrowotne realizowane we współpracy z Centrum Medycznym Medica Sp. z o.o. w Płocku oraz Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie.