Polityka rekrutacji

W 2014 roku polityka rekrutacyjna Koncernu ukierunkowana była na pozyskiwanie specjalistów do segmentów: energetyki i wydobycia.

W 2014 roku polityka rekrutacyjna Grupy ORLEN była ukierunkowana na pozyskanie wysokiej klasy specjalistów. Ich wiedza oraz kompetencje wsparte doświadczeniem i profesjonalizmem obecnych pracowników mają zapewnić ciągłość oraz najwyższy poziom realizowanych przez Grupę ORLEN procesów biznesowych. Koncentrowaliśmy się na pozyskiwaniu kluczowych kompetencji dla segmentów wydobycia i energetyki. W efekcie umocnimy pozycję Grupy jako zintegrowanego koncernu paliwowo-energetycznego.

Podejmowaliśmy także działania ukierunkowane na współpracę ze środowiskiem akademickim służące zainteresowaniu studentów i absolwentów rozwojem w tych obszarach w ramach Grupy ORLEN.

Kontynuowaliśmy Program Adaptacji, dzięki któremu nowozatrudnieni pracownicy poznają działalność Grupy ORLEN i jej kulturę organizacyjną. Oprócz spotkania inauguracyjnego i udziału w warsztatach z ekspertami, pracownicy uczestniczą w szkoleniach e-learningowych dotyczących historii firmy, kwestii organizacyjnych i pracowniczych oraz jej wartości i zasad postępowania.