Działania edukacyjno-informacyjne dla uczniów i studentów

PKN ORLEN jest inicjatorem licznych projektów edukacyjno - informacyjnych budujących kulturę otwartości i dostępu do informacji.

Oprócz programów praktyk czy staży, do uczniów i studentów w 2014 roku skierowano również działania edukacyjno-informacyjne:

  • „Dzień Wiedzy z ORLENEM” – cykl spotkań na uczelniach, których celem było informowanie o działalności i innowacyjności PKN ORLEN. W roku 2014 edycję projektu uzupełniono o moduły prowadzone przez spółki Grupy ORLEN,
  • dzień otwarty w Zespole Rekrutacji „Pytanie o rekrutowanie”, którego celem było budowanie kultury otwartości i dostępu do informacji, wspieranie lokalnego rynku pracy oraz wsparcie edukacyjne,
  • reprezentacja PKN ORLEN na targach pracy: Inżynierskie Targi Pracy w Warszawie, Targi Pracy w Płocku, Akademickie Targi Pracy w Łodzi, Targi Pracy na Akademii Górniczo-Hutniczej,
  • uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie „Case Week", podczas którego przedstawiciele obszarów Standardów Operacyjnych Sprzedaży Detalicznej oraz Logistyki przygotowali i przeprowadzili dla studentów warszawskich uczelni wyższych case study.