Dobre praktyki zakupowe

Naszym priorytetem jest terminowe dostarczanie pożądanych materiałów i usług najwyższej jakości oraz systematyczna optymalizacja kosztów.

PKN ORLEN dąży do osiągnięcia statusu najlepszej organizacji zakupowej w branży paliwowo-energetycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym priorytetem jest terminowe dostarczanie pożądanych materiałów i usług najwyższej jakości oraz systematyczna optymalizacja kosztów. Współpracując z dostawcami Koncern kieruje się uregulowaniami polityki zakupowej. Jednym z jej głównych dokumentów jest Instrukcja Zakupowa, na podstawie której realizowane są, w sposób transparentny, procesy wyboru dostawców. Od maja 2013 roku wszystkie postępowania zakupowe w PKN ORLEN uruchamiane są w Platformie Zakupowej CONNECT. Platforma centralizuje zapytania ofertowe już dla 15 największych spółek z Grupy Kapitałowej. Ten innowacyjny system e-zakupowy zapewnia szybką, systematyczną i przejrzystą informację o procesach zakupowych Grupy Kapitałowej ORLEN, a składanie ofert jedynie w formie elektronicznej stanowi znaczne ułatwienie i wpływa pozytywnie na czas trwania postępowań.

W 2014 roku PKN ORLEN po raz pierwszy przeprowadził badanie satysfakcji dostawców i partnerów biznesowych w celu poznania ich potrzeb i wzajemnych oczekiwań związanych z realizacją procesów zakupowych.

Kluczowe znaczenie dla sposobu działania Obszaru Zakupów mają obowiązujące w spółce „Wartości i Zasady postępowania PKN ORLEN S.A.". Podczas wypełniania misji kierujemy się nadrzędnymi wartościami oraz zasadami zapisanymi w tym dokumencie.

Jednymi ze nadrzędnych celów Obszaru Zakupów jest budowanie partnerskich relacji z rzetelnymi dostawcami oraz tworzenie modelu efektywnej współpracy z klientami wewnętrznymi poprzez dążenie do spełniania potrzeb i deklarowanie niezbędnej pomocy.

W roku ubiegłym została zorganizowana konferencja dla dostawców, mająca na celu przybliżenie im strategii zakupów, zaznajomienie z procesem zakupowym obowiązującym w PKN ORLEN i wdrożeniem platformy zakupowej Connect. Odbyły się także panele dyskusyjne w ramach poszczególnych kategorii zakupowych w celu poznania wzajemnych oczekiwań biznesowych. Uczestnicy konferencji, po jej zakończeniu, wypełnili ankiety. Wyniki badania zostały przekazane do Obszaru Zakupów w celu usprawniania współpracy w łańcuchu dostaw. Aż 98% dostawców wyraziło chęć uczestniczenia w kolejnym spotkaniu, oceniając je jako przydatne w dalszym rozwoju współpracy z PKN ORLEN.

PKN ORLEN korzysta z usług starannie wybranych dostawców. Istotne znaczenie mają wśród nich partnerzy lokalni, a więc ci, których siedziba główna znajduje się w powiecie płockim oraz w województwie mazowieckim. Wydatki na produkty i usługi dostawców lokalnych, czyli firm z siedzibą w Płocku, stanowią ok. 3% wydatków realizowanych przez PKN ORLEN. Koncern realizuje w ten sposób zasadę corporate citizenship wspierając tym samym rozwój lokalnego rynku. Współpracując z dostawcami z najbliższego otoczenia PKN ORLEN docenia szczególnie dobrą znajomość rynku lokalnego, bliskość, elastyczność, oraz możliwość ograniczania kosztów.