Wyzwania – 2015 rok

Naszą ambicją jest, aby PKN ORLEN był bezpiecznym miejscem pracy, poprzez systematyczne budowanie świadomości wśród pracowników wszystkich szczebli. 

W ramach realizacji Celów Strategii na rok 2015 wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe:

  • zero wypadków pracowników oraz kontraktorów,
  • zero tolerancji dla nieakceptowalnego ryzyka,
  • zero awarii,
  • zero pożarów,
  • wdrażanie segmentowego zarządzania BHP,
  • TRR ≤ 1,8 dla PKN ORLEN i Spółek Grupy Kapitałowej łącznie z kontraktorami. 

Priorytety bezpieczeństwa

Naszą ambicją jest, aby PKN ORLEN był bezpiecznym miejscem pracy, a celem do którego dążymy jest całkowite wyeliminowanie wypadków i chorób zawodowych.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem odzwierciedla bardzo duże zaangażowanie zarówno kierownictwa jak i załogi w zapewnianie odpowiednich warunków pracy i zdrowia pracownikom, a także troskę o bezpieczeństwo wykonawców zewnętrznych.

 

Dowiedz się więcej             

Kompleksowe podejście do ochrony zdrowia i życia ludzkiego wynika z charakteru i specyfiki technologii oraz potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa: w pracy, procesowego, pożarowego, radiologicznego.

W PKN ORLEN funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz społeczna inspekcja pracy.

Dodatkowe informacje znajdują się w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu z 2010 roku, str. 42, 43.

Raport Odpowiedzialnego Binzesu PKN ORLEN 2010 - pobierz pdf [3,87 MB]