Ochrona radiologiczna

Kontrola przeprowadzona w 2014 roku przez Państwową Agencję Atomistyki wykazała duży stopień bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w PKN ORLEN oraz spółkach.

Spółka wypełniała także wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zgodnie z wymogami Prawa Atomowego z dnia 29 listopada 2000 roku oraz uregulowaniami wewnętrznymi. Prowadzone działania dotyczyły w szczególności nadzoru nad źródłami promieniotwórczymi na stałe zamontowanymi na obiektach instalacyjnych, źródłami i odpadami promieniotwórczymi w magazynie izotopowym. Prowadzone były także badania szczelności źródeł promieniotwórczych, pomiary dozymetryczne oraz kontrola dawek indywidualnych pracujących w kontakcie z promieniowaniem jonizującym.

Kontrola przeprowadzona w 2014 roku przez Państwową Agencji Atomistyki wykazała duży stopień bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w PKN ORLEN oraz spółkach.