Bezpieczeństwo w regionach i spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN

W spółkach Grupy ORLEN systematycznie prowadzone są procesy identyfikujące i eliminujące zagrożenia bezpieczeństwa pracy.

Rok 2014 to czas kontynuowania systemowych, proaktywnych działań w zakresie kształtowania właściwych warunków pracy w spółkach Grupy ORLEN, wdrażania nowych oraz weryfikacji funkcjonujących. Dzięki temu tworzona jest bezwypadkowa, korporacyjna kultura bezpieczeństwa pracy. Zagrożenia bezpieczeństwa pracy w spółkach GK ORLEN identyfikowane i eliminowane są w sposób systematyczny.

Nastąpił rozwój integracji oraz wzajemnej współpracy spółek Grupy ORLEN dotyczący m.in. systemu standardów w zakresie zabezpieczenia p.poż. obiektów produkcyjnych i magazynowych.

Wskaźnik wypadkowości TRR (Total Recordable Rate) osiągnął poziom 1,32 i jest niższy od wskaźnika za 2013 rok o ok. 12 proc. (TRR 2013 – 1,5). Osiągnięto najlepszy wynik w historii Grupy ORLEN. W 2014 roku  w regionach odnotowano 5 wypadków. W 2014 roku odnotowano 8 uznanych chorób zawodowych ogółem w Spółkach. Wzrosła liczba spółek Grupy, w których nie odnotowano wypadków przy pracy.

TRR

Płeć poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2014 roku ogółem w spółkach:

  • 2 kobiety co stanowi 5% wszystkich wypadków,
  • 38 mężczyzn co stanowi 95% wszystkich wypadków.

Rodzaje doznanych urazów podczas wystąpienia wypadków przy pracy w 2014 roku ogółem w spółkach:

  • rozcięcia 15% wszystkich urazów - 6 obrażeń,
  • stłuczenia 25% wszystkich urazów  - 10 obrażeń,
  • oparzenia 25% wszystkich urazów - 10 obrażeń,
  • pęknięcia, złamania  20% wszystkich urazów - 8 obrażeń,
  • zwichnięcia, skręcenia 15% wszystkich urazów - 6 obrażeń.