Realizacja strategii w 2014 roku

Podsumowanie realizacji działań strategicznych w 2014

Podsumowanie realizacji dzialan strategicznych

 

1) Przed uwzględnieniem wpływu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w roku 2014 wyniosły (-) 5,4 mld PLN i dotyczyły głównie ujętych w II kwartale 2014 roku odpisów wartości aktywów Grupy ORLEN Lietuva w kwocie (-) 4,2 mld PLN, Grupy Unipetrol w kwocie (-) 0,8 mld PLN oraz odpisu aktywów Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie w IV kwartale 2014 roku w wysokości (-) 0,3 mld PLN.