Monitoring strategii

Monitoring strategii jest zapewniony poprzez spójny system cyklicznej kontroli nad postępami realizacji strategii.

Po zatwierdzeniu strategii przeprowadzono proces operacjonalizacji, czyli doprecyzowania działań i kaskadowania KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) jako celów szczegółowych komórek organizacyjnych poszczególnych segmentów i i obszarów biznesowych. Zatwierdzone cele szczegółowe w ramach poszczególnych KPI’s, kluczowych dla realizacji celów strategii zapewnią efektywny monitoring prowadzonych inicjatyw strategicznych.

Operacjonalizacja strategii ma szczególne znaczenie, ponieważ zapewnia:

 • jasną komunikację oczekiwań ze strony Zarządu - zapewnienie wdrożenia strategii na wszystkich poziomach organizacji, we wszystkich segmentach i obszarach w całej Grupie Kapitałowej,
 • zaangażowanie całej kadry menedżerskiej w realizację celów zgodnie ze strategią oraz przyjętymi Wartościami korporacyjnymi,
 • sprawną realizację procesu.

Sposób monitoringuCzęstotliwośćForum
Przegląd strategii Koncernu
 • Przegląd realizacji celów strategicznych (KPI oraz projekty)
 • Weryfikacja założeń strategicznych
 • Przegląd zarwóno działań Koncernu, jak również otoczenia makro
 • Raz na rok
 • Zarząd
Strategie cząstkowe/projekty strategiczne
 • Przegląd realizacji projektów strategicznych i KPI w poszczególnych segmentach
 • Kwartalnie
 • Komitet Strategii
Day-to-day business
 • Weryfikacja kluczowych KPI strategicznych
 • Co 1 m-c
 • Kluczowa kadra menedżerska