Strategia Grupy ORLEN na lata 2014-2017

22 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN przyjęła zaktualizowaną strategię na lata 2014 - 2017. Realizacja projektów rozwojowych Koncernu w najbardziej perspektywicznych obszarach będzie możliwa dzięki wzmocnieniu zintegrowanego łańcucha wartości, sile finansowej i nowoczesnej kulturze zarządzania.