Outlook – perspektywy rozwoju działalności Grupy ORLEN

Zgodnie z dostępnymi prognozami i ocenami czołowych instytucji finansowych oraz analizami branżowymi w 2015 roku utrzyma się istotna zmienność cen rynkowych ropy naftowej.

Szybki spadek cen w drugiej połowie 2014 roku, w 2015 wymusił redukcję globalnego potencjału  wydobycia ropy naftowej.  Jej przebieg jest kluczem do odpowiedzi na pytanie, co będzie z cenami ropy w następnych latach?