Przynależność PKN ORLEN do organizacji i stowarzyszeń w 2014 roku

Lp.Nazwa
1 CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water in Europe)
2 European Energy Forum
3 European Round Table of Industrialists (ERT)
4 The European Petrochemical Association (EPCA)
5 Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPO/EPI)
6 Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
7 KT nr 64 - Komitet Techniczny ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
8 KT 143 - Komitet Techniczny ds. Elektryczności Statycznej
9 KT 222 - Komitet Techniczny ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
10 Marketing 4 Business
11 NACS The Association for Convenience & Fuel Retailing
12 Polska Izba Inżynierów Budownictwa
13 Polska Izba Przemysłu Chemicznego
14 PIPC/Chemeko - Program Odpowiedzialność i Troska
15 Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
16 Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
17 Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych
18 Polska Rada Biznesu
19 Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Poland)
20 Polskie Forum ISO 9000
21 Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
22 Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
23 Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
24 Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych - ACFE Polska
25 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
26 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
27 SITPNiG - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
28 Stowarzyszenie Płockich Naftowców
29 Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
30 Stowarzyszenie "Wagony Prywatne"
31 Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC Polska
32 World Economic Forum
33 World Petroleum Council - Polski Narodowy Komitet Światowej Rady Naftowej
34 World Refining Association
35 Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW)
36 Związek Kontroli Dystrybucji Prasy
37 Forum Odpowiedzialnego Biznesu
38 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa