Klienci

Produkty Grupy ORLEN znajdują nabywców w 58 krajach na 4 kontynentach. Wśród nich są zarówno klienci indywidualni, m.in. kierowcy, jak i instytucjonalni, reprezentujący praktycznie większość gałęzi przemysłu –  przemysł chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy, elektroenegetyczny, budownictwo, produkcję opakowań, rolnictwo czy przemysł spożywczy.

Do klientów indywidualnych docieramy między innymi za pośrednictwem naszej sieci stacji paliw zlokalizowanej w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie. Każdy klient kupujący nasze produkty zyskuje gwarancję ich najwyższej jakości. Wysiłek inwestycyjny Koncernu sprawia, że benzyny bezołowiowe oraz oleje napędowe wytwarzane w naszych rafineriach, w pełni odpowiadają wymaganiom europejskim, a w odniesieniu do niektórych parametrów nawet je przewyższają. Ponadto PKN ORLEN - jako pierwszy producent w Polsce - zaczął zabezpieczać swoje produkty przed skażeniem mikrobiologicznym.

Zakres działalności prowadzonej przez naszych klientów instytucjonalnych jest bardzo zróżnicowany - od niewielkich firm lokalnych, do największych polskich firm i międzynarodowych korporacji, takich jak Grupa Azoty, KGHM, PGE, czy BASF, EDF, Grupa Veolia, GDF Suez, BP, Shell.

Nasze produkty petrochemiczne (m.in. benzen, etylen, PTA) stanowią bazę dla innych produktów oraz usług, z których korzystamy w naszym codziennym życiu. Wytwarzamy nie tylko paliwo do samochodów, samolotów, statków, elektrowni, ale także środki smarne, asfalt oraz wiele innych podstawowych substancji organicznych wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych, farmaceutyków oraz praktycznie wszystkich innych produktów chemicznych.

Nasz olej opałowy ciężki przeznaczony jest do stosowania jako paliwo do kotłów centralnego ogrzewania, kotłów parowych, pieców przemysłowych oraz do celów technologicznych.

Dzięki naszym paliwom lotniczym zapewniany jest serwis paliwowy dla wszystkich typów samolotów.

Spółka ORLEN Gaz jest liderem na rynku autogazu, prowadzi sprzedaż hurtową gazu płynnego, zajmuje się dystrybucją butli, ale również kompleksowo wykonuje instalacje przemysłowe na gaz płynny. Realizuje projekty LPG, wykorzystywane w procesach technologicznych w przemyśle, rolnictwie i budownictwie.

Jesteśmy jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw produkujących i sprzedających asfalty. Asfalty są nabywane przez firmy i konsorcja celowe powołane do realizacji inwestycji w obszarze budownictwa drogowego, a także podmioty produkujące wyroby na bazie asfaltów dla potrzeb budownictwa (m.in. pokrycia dachowe, papy, masy termoizolacyjne).

Spółka ANWIL jest liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych dla rolnictwa, przewodzi krajowemu rynkowi PCW, jako jedyna firma w Polsce produkuje suspensyjny polichlorek winylu (nazwa handlowa: POLANVIL). Głównym odbiorcą wyrobów z PCW jest budownictwo oraz szeroko rozumiany sektor infrastruktury komunalnej (stolarka okienna i drzwiowa, rury i armatura, parapety, rynny), a także przemysł elektryczny (osłony do kabli i przewodów) i produkcji opakowań (folie). Wyroby z PCW mają także szereg innych zastosowań (np. do wyrobu obuwia, czy węży ogrodowych). Wodorotlenek sodu jest jednym z podstawowych surowców chemicznych, który jest wykorzystywany niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu, zarówno jako surowiec w różnego rodzaju syntezach organicznych i nieorganicznych, jak i  surowiec pomocniczy w przemyśle aluminiowym, celulozowo – papierniczym, włókienniczym i wiskozowym, a także przy przeróbce ropy naftowej, w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych, przy przeróbce ścieków, a także w przemyśle spożywczym.

Spółka ORLEN Południe jest kluczowym graczem na krajowym rynku biopaliw i biokomponentów. Oferuje zarówno biokomponenty przeznaczone np. do komponowania z tradycyjnymi olejami napędowymi pochodzenia naftowego, jak i biokomponenty mogące stanowić samoistne paliwo. Spółka ma w swojej ofercie szeroki wachlarz produktów adresowanych do zastosowań w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, małych i średnich przedsiębiorstwach a także specjalistycznych instalacjach i obiektach przemysłowych. 

IKS Solino wytwarza produkty stworzone na bazie soli wydobywanej w swoich kopalniach. Granulat solny jest używany w zmywarkach do naczyń. Spółka produkuje także sól kuchenną, sól peklującą na potrzeby przemysłu mięsnego, sól paszową wykorzystywaną w procesie produkcji pasz oraz mieszanek paszowych, czy sól przemysłową będącą składnikiem produkcji proszków do prania, płynów do mycia naczyń, mydła, detergentów, a także służącą do posypywania chodników.

Elektrociepłownia PKN ORLEN wytwarza w kogeneracji energię cieplną oraz elektryczną dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku, ale także na potrzeby odbiorców zewnętrznych, zlokalizowanych na terenie Zakładu. Ponadto jest jedynym źródłem ciepła dla sieci ciepłowniczej miasta Płocka.

Grupa ORLEN oferuje również szeroki zakres usług, m.in. hurtową sprzedaż paliw, dostawy paliw żeglugowych i autogazu, usługi transportowe, serwis stacji paliw i baz magazynowych, remonty różnych urządzeń, czy BHP i p.poż.