Dostawcy

W 2014 roku współpracowaliśmy z ponad 17 000 oferentami, 3000 dostawcami, realizowaliśmy ponad 10 500 procesów zakupowych i ponad 1700 e-aukcji.

Ważną grupą naszych partnerów są dostawcy. To, jakie produkty i od kogo kupujemy, ma dla firmy istotne znaczenie. Współpraca z dostawcami ma charakter stały, zaspokajając bieżące potrzeby koncernu. 

Co PKN ORLEN oferuje dostawcom:

  • wysoką skalę działalności (przychody ze sprzedaży 106 mld PLN)
  • siłę finansową, jesteśmy wiarygodnym partnerem
  • rosnące wydatki na projekty rozwojowe

Czego wymagamy od dostawców:

  • długoterminowego zaangażowania we współpracę
  • gotowości do spełnienia wymogów biznesowych PKN ORLEN
  • wiarygodności i koncentracji na kliencie (ang. customer-focus)
  • jakość

Nasi dostawcy dostarczają między innymi materiały i usługi dla operacyjnej działalności koncernu. Realizujemy zakupy inwestycyjne, produkcyjno-remontowe, zakupy energii elektrycznej biokomponentów, zakupy dla stacji paliw oraz chemii produkcyjnej, czy zakupy ogólne (administracja, IT, usługi profesjonalne, zakupy logistyczne). Co roku dokonujemy zakupów w 335 kategoriach zakupowych.

PKN ORLEN S.A. jest jednym z największych odbiorców gazu ziemnego w Polsce, z około 9% udziałem w krajowym zużyciu tego surowca rocznie. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw do klientów i instalacji własnych spółki, PKN ORLEN w ciągu ostatnich kilku lat zbudował zdywersyfikowany portfel dostawców gazu ziemnego. Paliwo gazowe dostarczane jest zarówno przez kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych. Ponadto PKN ORLEN jest członkiem giełd gazu w Polsce (Towarowa Giełda Energii SA) oraz w Niemczech (European Energy Exchange AG), co pozwala nam na bezpośrednie zakupy gazu na tych platformach.

Naszymi największymi dostawcami są między innymi: Mercuria Energy Trading S.A., Statoil, Glencore Energy UK Ltd, Eni Trading and Shipping SPA, Total Oil Trading S.A, Rosneft Oil Company, Socar Trading S.A. (ropa naftowa), czy Vitol (gaz ziemny).

Shell Deutschland Oil GmbH i BP Europe SE byli w 2014 roku dostawcami paliw dla stacji ORLEN Deutschland w Niemczech (marka Star).