Systemy zarządzania

Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności Spółki. Dzięki temu możemy zapewnić profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymywać najwyższe standardy ochrony zdrowia i środowiska.

Strategia PKN ORLEN zakłada, że najważniejszym zadaniem w zakresie zapewnienia jakości produktów jest spełnienie potrzeb i oczekiwań Klientów. Naszym celem i ambicją jest utrzymanie pozycji lidera jakości na polskim i międzynarodowym rynku. Szczególny nacisk kładziemy na umacnianie zaufania Klientów do PKN ORLEN jako firmy gwarantującej najwyższą jakość, proekologiczne atrybuty oraz terminowość dostaw produkowanych i sprzedawanych przez nas wyrobów.

Świadomi wpływu naszej działalności na środowisko deklarujemy systematyczne dostosowywanie metod planowania i prowadzenia procesów do wymogów trwałego i zrównoważonego rozwoju. Deklarację tą realizujemy poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska.

W ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz zgodnie z zadeklarowaną Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania chronimy życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie wszystkim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Powyższe cele i działania realizujemy w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania Jakością wg AQAP 2120, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP.

Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności Spółki. Dzięki temu możemy zapewnić profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymywać najwyższe standardy ochrony zdrowia i środowiska.

Audyt certyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania został przeprowadzony w maju 2013 roku przez audytorów Bureau Veritas Certification (BVC). Wyniki audytu pozwoliły na przyznanie PKN ORLEN certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzających zgodność z wymaganiami poszczególnych norm.

Pobierz PDF

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania - rozmiar pliku 700 KB

Certyfikaty PKN ORLEN