Nasi interesariusze

Nasze kontakty z interesariuszami budujemy w sposób odpowiedzialny, w oparciu o zasady transparentności i dialogu.

stakeholdermap Created with Sketch. INDUSTRY AND CONSUMER ORGANIZATIONS ORGANIZACJE BRANŻOWE I KONSUMENCKIE ORLEN GROUP COMPANIES SPÓŁKI GK ORLEN NGOs ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANCIAL INSTITUTIONS INSTYTUCJE FINANSOWE PUBLIC ADMINISTRATION ADMINISTRACJA PUBLICZNA