Kim jesteśmy

Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne napędzamy przyszłość.

Grupa ORLEN - największa firma w Polsce i w regionie CEE pod względem przychodów ze sprzedaży
 • 283. miejsce na świecie według rankingu Global 2000 „Forbesa”
 • 323. miejsce na liście FORTUNE Global 500 2014
 • Kapitalizacja rynkowa – 20,9 mld PLN (stan na 30 grudnia 2014 r.)
 • Lider na rynku paliwowym w Europie Centralnej – 2 692 stacje paliw
 • Nasze produkty są obecne na 4 kontynentach, docierają do klientów w 58 krajach
 • 6 rafinerii o maksymalnych mocach przerobowych 32,4 mln ton
 • 8 tys. boe/dzień – średnia produkcja węglowodorów (4 kwartał 2014 r.) w Kanadzie
 • 14 odwiertów w Polsce (na koniec 2014 r.)
 • Elektrociepłownia w Płocku (345 MW mocy elektrycznej i 2149 MWt mocy cieplnej) – największy zawodowy blok wytwórczy w Polsce
 • Budowa energetyki przemysłowej (CCGT) o mocy 463 MWe we Włocławku i 596 MWe w Płocku
 • Liczba pracowników – 20 305 osób
 • Przychody ze sprzedaży – 106 mld PLN
 • Wyniki EBITDA LIFO w poszczególnych segmentach: Downstream = 4,2 mld PLN, Detal = 1,4 mld PLN, Wydobycie =0,2 mld PLN

 

 

Przychody wg. krajów

Jesteśmy międzynarodową grupą kapitałową z branży paliwowo-energetycznej, od ośmiu lat nieprzerwanie uznawaną za najcenniejszą polską markę. Jako jedyne polskie przedsiębiorstwo znajdujemy się w zestawieniu największych firm świata magazynu „Fortune 500”. Pozostajemy liderem list największych firm w Polsce wg „Polityki” i „Rzeczpospolitej”. Od dwóch lat jesteśmy w gronie najbardziej etycznych przedsiębiorstw na świecie, wyłanianych przez amerykański Ethisphere Institute. Pozostajemy również najbardziej pożądanym pracodawcą w kraju, a standardy polityki personalnej koncernu potwierdza przyznany już po raz czwarty certyfikat Top Employers Polska. Spółka od szesnastu lat jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach indeksów WIG20, WIG30 oraz skupiającego firmy odpowiedzialne społecznie Respect Index. Relacje inwestorskie prowadzone przez PKN ORLEN oraz wysoka jakość publikowanych na giełdzie danych finansowych, od lat są cenione przez analityków i inwestorów. Świadczy o tym wysoka pozycja w prestiżowych rankingach spółek najlepiej prowadzących relacje z rynkiem kapitałowym.

Grupa ORLEN zarządza sześcioma rafineriami i największą siecią stacji paliw w Europie Środkowej. Jest wiodącym producentem petrochemikaliów, a także konsekwentnie rozwija segment poszukiwań i wydobycia węglowodorów – posiada aktywa wydobywcze w Kanadzie, a na terenie Polski prowadzi prace poszukiwawcze.