Grupa ORLEN – najważniejsze wydarzenia w 2014 roku

Previous
Next

  STYCZEŃ

  • PKN ORLEN odkupił od spółki Whirlwind pulę zapasów obowiązkowych ropy naftowej.
  • PKN ORLEN przejął działalność handlową od spółki PETROLOT i rozpoczął sprzedaż paliw JET A-1 oraz AVGAS 100LL bezpośrednio do przewoźników lotniczych.
  • ORLEN Upstream zakończył prace wiertnicze w Kisielsku – odwiert Stoczek-OU1. Był to dziewiąty otwór poszukiwawczo-badawczy przeprowadzony przez firmę.
  • PKN ORLEN wprowadził do oferty kart paliwowych nowy, unikatowy produkt – kartę MIKROFLOTA – adresowany głównie do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
  • PKN ORLEN jako pierwszy na rynku udostępnił klientom Programu FLOTA usługę bezgotówkowego rozliczania opłat za parkowanie przy użyciu telefonów komórkowych.
  • PKN ORLEN otworzył dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (Wieszowa Północ oraz Południe) na A1 (województwo śląskie). 
  • ORLEN Paliwa rozpoczął wdrażanie Programu Paliwa BAQ – nowego programu jakościowo-lojalnościowego dla Klientów. Jest to system monitoringu jakości paliw, polegający na okresowych i niezapowiedzianych kontrolach stacji objętych programem. 

  LUTY

  • PKN ORLEN zawarł umowy na zakup gazu ziemnego z sześcioma dostawcami: ENOI SpA, RWE Supply & Trading GmbH, VITOL SA, Vattenfall Energy Trading GmbH, Mercuria Energy Trading SA oraz z PGNiG Sales & Trading GmbH o łącznej wartości ponad 1,7 mld zł.
  • PKN ORLEN został członkiem Towarowej Giełdy Energii, co umożliwia bezpośredni udział w obrocie hurtowym, a także zwiększa gotowość spółki do wykorzystania potencjału płynącego z procesu liberalizacji sektora gazowego w Polsce.
  • ORLEN Upstream rozpoczął trzeci odwiert poziomy w miejscowości Kisielsk w gminie Stoczek Łukowski (Stoczek-OU1K).

  MARZEC

  • Rada Nadzorcza PKN ORLEN powołała na kolejną trzyletnią kadencję Zarząd kierowany od 2008 roku przez Prezesa Jacka Krawca. W skład Zarządu nowej kadencji weszli także dotychczasowi członkowie: Sławomir Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Piotr Chełmiński – Członek Zarządu ds. Petrochemii, Krystian Pater – Członek Zarządu ds. Rafinerii oraz Marek Podstawa – Członek Zarządu ds. Sprzedaży.
  • PKN ORLEN podpisał aneks do długoterminowego kontraktu z Rosneft Oil Company na dostawy ropy naftowej do Czech, zabezpieczające płynną pracę rafinerii w Litvinowie.
  • ORLEN Upstream zakończył dziesiąty odwiert w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce.

  KWIECIEŃ

  • PKN ORLEN uruchomił dla inwestorów indywidualnych piątą serię E papierów dłużnych na kwotę 200 mln zł oraz wartości 100 mln zł (zmienne oprocentowanie papierów dłużnych serii E oparte o sumę sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,3 proc.), szóstą serię F z wyższą i stałą stopą zwrotu (w wysokości 5 proc.) oraz dłuższym okresem wykupu. Sukces programu obligacji detalicznych PKN ORLEN to 10 000 000 sztuk obligacji w cenie nominalnej 100 zł każda. 
  • W I kwartale 2014 roku Grupa ORLEN odnotowała rekordowy wynik w sprzedaży detalicznej. Po raz pierwszy w historii Koncern odnotował także produkcję węglowodorów z własnych złóż, na poziomie 330 tys. boe.
  • PKN ORLEN podpisał umowę kredytową o wartości 2 mld EUR z konsorcjum 17 banków.

  MAJ

  • Grupa ORLEN sfinalizowała sprzedaż swoich spółek medycznych. ORLEN Medica wraz z Sanatorium Uzdrowiskowym „Krystynka” w Ciechocinku oraz, należąca do spółki ANWIL, PROF-MED, zostały sprzedane Grupie PZU. 
  • Walne Zgromadzenie PKN ORLEN rozszerzyło skład Rady Nadzorczej z siedmiu do dziewięciu członków w składzie: Angelina Sarota, Adam Ambrozik, Maciej Bałtowski, Cezary Banasiński, Grzegorz Borowiec, Artur Gabor, Radosław Kwaśnicki, Cezary Możeński, Leszek Pawłowicz.
  • PKN ORLEN uruchomił płatności za paliwo kartą MIKROFLOTA również poza granicami Polski. Karty akceptowane są na ponad 2500 stacjach paliw na terenie Polski, Niemiec, Czech i Litwy.

  CZERWIEC 

  • Koncern za pośrednictwem spółki zależnej TriOil Resources Ltd. sfinalizował przejęcie kanadyjskiej firmy wydobywczej Birchill Exploration LP za łączną kwotę 255,6 mln CAD, czyli około 707,5 mln zł. Tym samym posiadane zasoby (2P) Grupy ORLEN powiększyły się do 48 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe).
  • PKN ORLEN zawarł umowę ze spółką Cranbell, w ramach której sprzedał i przekazał obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej. Była to największa transakcja tego typu w historii Koncernu.
  • PKN ORLEN, poprzez spółkę zależną ORLEN Capital AB, wyemitował euroobligacje na kwotę 500 mln EUR. Oprocentowanie papierów dłużnych to 2,5 proc. w skali roku.
  • We Floreşti w Rumunii został otwarty terminal kolejowy ORLEN Asfalt.
  • Działalność zainaugurowała Fundacja ANWIL dla Włocławka.

  LIPIEC

  • Unipetrol zaakceptował ofertę włoskiego koncernu ENI dotyczącą nabycia akcji Česká Rafinérská (32,445 proc. kapitału zakładowego) o wartości 30 milionów EUR
  • PKN ORLEN opublikował strategię na lata 2014-2017
  • Konsolidacja aktywów ochrony środowiska w Grupie ORLEN. ORLEN Eko nabył od ANWIL oraz Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Remontowego „RemWil”, łącznie 100 proc. udziałów w spółce Chemeko funkcjonującej wcześniej w ramach Grupy ANWIL

  SIERPIEŃ

  • ORLEN Upstream rozpoczął trzeci zabieg szczelinowania hydraulicznego w horyzontalnym odcinku otworu Stoczek-OU1K.
  • PKN ORLEN zawarł kontrakt na licencję i projekt bazowy Instalacji Metatezy. Inwestycja ma zwiększyć produkcję propylenu w Płocku do poziomu 550 tys. ton rocznie. 

  WRZESIEŃ 

  • Nowość w usłudze „Stacja z paczkąw sieci ORLEN. Na wybranych stacjach paliw klienci mogą nie tylko odbierać, ale i nadawać przesyłki 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługa „Stacja z Paczką” dostępna jest na 800 stacjach w Polsce.
  • PKN ORLEN rozszerzył zakres karty Flota i dzięki współpracy z siecią stacji serwisowych Motointegrator umożliwił bezgotówkowe rozliczenie usług serwisowych w 500 punktach.
  • ORLEN Upstream rozpoczął odwiert horyzontalny na terenie koncesji „Wierzbica” w gminie Cyców w Nowym Stręczynie w województwie lubelskim. To jedenasty otwór poszukiwawczy złóż niekonwencjonalnych w Polsce.

  PAŹDZIERNIK

  • PKN ORLEN podpisał umowy ramowe z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechniką Warszawską dot. wspólnych projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do wypracowania innowacyjnych rozwiązań, wzmocnienia efektywności i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.
  • Na 10 wybranych stacjach, PKN ORLEN i TESCO rozpoczęły pilotażowy, roczny test nowego formatu sklepu typu convenience
  • Otwarcie Centrum Usług Korporacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

  LISTOPAD

  • PKN ORLEN uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na realizację projektu budowy bloku gazowo-parowego w Płocku 600 MWe. Ropoczęcie eksploatacji planowane jest pod koniec 2017 roku. 
  • PKN ORLEN przystąpił do konsorcjum naukowo-przemysłowego „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”, którego celem jest zbudowanie platformy współpracy między nauką a przedsiębiorcami. 
  • PKN ORLEN i Grupa Eurocash rozpoczęły program pilotażowy testujący nową koncepcję sklepu detalicznego pod marką Delikatesy Centrum, oferującego pełen asortyment artykułów spożywczych, w tym szeroką ofertę produktów świeżych.
  • Zakończono budowę odcinka obwodnicy Skawiny z zastosowaniem tzw. asfaltów długowiecznych nowej generacji ORBITON HiMA. Projekt zrealizowany został przez firmę Mota-Engil Central Europe S.A, a asfalty do budowy odcinka dostarczyła spółka ORLEN Asfalt.
  • ORLEN Oil, czołowy producent środków smarowych, wprowadził na rynek dwa nowe produkty z linii Platinum Ultor, kierowane do użytkowników samochodów ciężarowych. 

  GRUDZIEŃ

  • PKN ORLEN i Urząd Dozoru Technicznego podpisali porozumienie w sprawie wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego instalacji produkcyjnych eksploatowanych przez Spółkę.
  • Czeski Urząd Antymonopolowy zgodził się na przejęcie przez Unipetrol udziałów w Českiej Rafinerskiej od włoskiego ENI.
  • PKN ORLEN zawarł z konsorcjum Siemens AG i Siemens kontrakt na wykonawstwo w formule „pod klucz” bloku gazowo-parowego w Płocku oraz kompleksową umowę na serwis głównych urządzeń bloku na okres około 12 lat. 
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Rafinerii Trzebinia oraz Rafinerii Nafty Jedlicze podjęły decyzję o połączeniu obu spółek w ORLEN Południe