Downstream – Infrastruktura Logistyczna

Strategiczna lokalizacja Spółek Grupy ORLEN gwarantuje dostęp do rurociągów surowcowych i produktowych oraz terminali lądowych i morskich w Gdańsku i Butyndze. Wykorzystując sieć uzupełniających się elementów infrastruktury logistycznej tj. terminali paliw, baz przeładunkowych, sieci rurociągów oraz transportu kolejowego i samochodowego, Grupa ORLEN nieustannie dąży do maksymalizacji efektywności oraz płynności przesyłu i magazynowania surowców oraz produktów. Spółki prowadzące działalność logistyczną w Polsce to: ORLEN KolTrans i ORLEN Transport, w Republice Czeskiej: Unipetrol Doprava i Petrotrans.

Strategia na lata 2014-2017 zakłada dalszą optymalizację procesów logistycznych, m.in. poprzez alianse i wykorzystanie efektu synergii przy współpracy z partnerami strategicznymi (PERN, PPL, ČEPRO) a także modernizację aktywów, wykorzystanie nowych rurociągów budowanych przez operatorów logistycznych oraz zwiększenie zdolności przeładunkowych terminala w Świnoujściu.

Infrastruktura Logistyczna Wykorzystywana przez Grupę OLEN i Struktura transportu paliw