Przydatne adresy internetowe

L.p.KategoriaNazwa firmy/organizacjiAdres strony internetowej/fanpage’a
1.PKN ORLEN Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna www.orlen.pl
3. Wolontariat Pracowniczy ORLEN www.wolontariat.orlen.pl
4. ORLEN. Bezpieczne drogi www.orlenbezpiecznedrogi.pl
5. Stop Cafe www.stopcafe.pl
6. ORLEN dla kierowców www.dlakierowcow.orlen.pl
7.

Napędzamy Przyszłość

Blog, publikacje eksperckie, relacje z konferencji

www.napedzamyprzyszlosc.pl
8.Fanpage Verva Racing Team www.facebook.com/vervart
9. Verva Street Racing www.facebook.com/vervastreetracing
10. Verva www.facebook.com/vervaorlen
11. Polacy z werwą www.facebook.com/PolacyzWerwa
12. ORLEN Warsaw Marathon www.facebook.com/OrlenMarathon
13. Stop Cafe www.facebook.com/stopcafe
14. ORLEN Team www.facebook.com/orlenteam
15. Niesamowici Ludzie www.facebook.com/NiesamowiciLudzie
16. Debeściaki www.facebook.com/orlen.dar.serca
17. Poczuj Chemię www.facebook.com/PoczujChemie
18. Eco Vitay www.facebook.com/ecovitay
19.Inicjatywy międzynarodowe i krajowe United Nations Global Compact www.unglobalcompact.org
20. Responsible Care www.rc.com.pl
21. Fairtrade www.fairtrade.net
22. RESPECT Index www.odpowiedzialni.gpw.pl
23. Europejskie Forum Nowych Idei www.efni.pl
24. Koalicja CR

www.koalicjacr.pracodawcyrp.pl

25. Deklaracja na rzecz zrównoważonego rozwoju branży energetycznej www.odpowiedzialna-energia.pl
26.NGO Fundacja ORLEN – DAR SERCA www.orlendarserca.pl
27. Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” www.funduszgrantowy.plock.eu
28. Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego” www.funduszgrantowy.pl
29. Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce www.bobrka.pl
30. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” www.peregrinus.pl
31.Organizacje branżowe The European Petrochemical Association (EPCA) www.epca.eu
32. CONCAWE www.concawe.be
33. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego www.popihn.pl
34.CSR Forum Odpowiedzialnego Biznesu www.odpowiedzialnybiznes.pl
35. CSRinfo www.csrinfo.org
36. SGS www.doradztwocsr.pl
www.sgs.pl
37. CR Navigator www.crnavigator.com
38.GIEŁDA Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. http://www.gpw.pl/