Nasz pierwszy raport zintegrowany

Prezentujemy Państwu pierwszy Raport Roczny PKN ORLEN przygotowany w formule zintegrowanej. Niniejszy raport pokazuje relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności PKN ORLEN i wybranych spółek z Grupy ORLEN. W ten sposób staje się wyczerpującym i przejrzystym dokumentem, prezentującym działalność Koncernu, jego model biznesowy, strategię, proces budowy wartości i wyniki z perspektywy wszystkich grup interesariuszy. Aby skutecznie realizować ten cel, układ i treść publikacji opierają się na strukturze i wytycznych rekomendowanych przez IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz wytycznych GRI (Global Reporting Initiative).

Pierwszy zintegrowany Raport

Niniejszy raport został przygotowany wyłącznie w wersji on-line.
Informacje dotyczące najważniejszych obszarów działalności Grupy ORLEN w 2014 roku znajdują się w wydawnictwie pt. "PKN ORLEN - Fakty, Liczby, Komentarze 2014" (pdf, 9 MB).

Dlaczego integracja

Integracja odnosi się nie tylko do naszego podejścia do raportowania, ale też do procesów zachodzących w firmie, mających na celu jeszcze lepsze zrozumienie i realizowanie oczekiwań interesariuszy:

  • Integracja poprzez nasze segmenty działalności,
  • Integracja to dbanie o środowisko w ramach codziennej działalności związanej z procesami produkcyjnymi, logistycznymi i dystrybucją,
  • Integracja to także rozwijanie wszystkich inicjatyw, które pozwalają zachować odpowiednią równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym,
  • Integracja to wspólne zaangażowanie pracowników, klientów, dostawców i społeczności lokalnych, w budowę silnej pozycji rynkowej oraz innowacyjne rozwiązania.

“Zintegrowane myślenie prowadzi do zintegrowanego podejmowania decyzji i działalności, które prowadzą do budowy wartości w krótkim, średnim jak i długim terminie.” (IIRC framework).