IIRC oraz koncepcja raportu

Raport zintegrowany PKN ORLEN nawiązuje do globalnych standardów i trendów w sprawozdawczości firm, promowanych między innymi przez International Integrated Reporting Council (IIRC). Zakładają one odchodzenie od prezentacji wyników rocznych w formule ściśle powiązanej ze strukturą organizacyjną firmy na rzecz bardziej dynamicznego i wszechstronnego podejścia do komunikacji z interesariuszami.

Filary, na których opiera się raportowanie zintegrowane (organizacja, ład korporacyjny, szanse oraz ryzyka, model biznesowy, osiągnięte wyniki oraz perspektywy na przyszłość) lepiej i pełniej ukazują procesy zachodzące w spółce.

Idea oraz treści raportu zintegrowanego PKN ORLEN 2014 opierają się na trzech założeniach:

 • Integracja
 • Czynnik ludzki
 • Sieć połączeń

INTEGRACJA

Zgodny z ideą integracji sposób zdefiniowania najważniejszych obszarów znajduje odzwierciedlenie już na poziomie struktury raportu:

 • Jak napędzamy przyszłość -> Strategia oraz perspektywy na przyszłość (IIRC)
  Filary naszej strategii oraz wskazanie kierunków rozwoju
 • Jak tworzymy wartość Grupy -> Model biznesowy (IIRC)
  Łańcuch wartości – segmenty Downstream, Detal, Wydobycie
 • Jak podejmujemy decyzje -> Ład korporacyjny (IIRC)
  Zasady naszego ładu korporacyjnego, powiązań pomiędzy jednostkami korporacyjnymi oraz główne założenia dotyczące zarządzania Grupą ORLEN
 • Jak zarządzamy ryzykiem - > Ryzyka i szanse (IIRC)
  System zarządzania ryzykiem korporacyjnym
 • Co osiągnęliśmy -> Wyniki (IIRC)
  Nasze osiągnięcia w poszczególnych obszarach działalności

CZYNNIK LUDZKI

Strategie, osiągnięcia i organizacja to nie tylko procesy i dane. Za każdą decyzją i za każdym sukcesem zawsze przecież stoją ludzie. Dlatego na potrzeby tego raportu o zabranie głosu poprosiliśmy naszych kluczowych interesariuszy.

To dzięki nim mogliśmy lepiej i pełniej pokazać jak napędzamy przyszłość, jak tworzymy wartość Grupy, jak podejmujemy decyzje, jak zarządzamy ryzykiem i co dotychczas osiągnęliśmy, a co przed nami.

SIEĆ POŁĄCZEŃ

Strony wewnętrzne w naszym raporcie to nie tylko statyczna prezentacja treści.

Są one ze sobą powiązane podobnie do pierścieni łańcucha, stanowiąc o unikatowości naszej publikacji.

Każda podstrona jest powiązana z:

 • KAPITAŁAMI

Treści mogą zostać zdefiniowane przez kapitały: finansowy, produkcyjny, intelektualny, ludzki, społeczny i naturalny.

Kapitały

Dzięki temu ułatwiamy odszukanie informacji o kapitałach, które często przenikając się ze sobą, przyczyniają się do budowy wartości firmy w różnych obszarach.

KAPITAŁAMI

(<IR> framework, p 11-13)

 • GRI G4

Powiązanie ze wskaźnikami GRI G4.

Dane pozafinansowe zamieszczone w raporcie zostały zaprezentowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI), wersja G 4.

W ramach każdej strony wewnętrznej znajduje się informacja o wskaźniku GRI wraz z kilkoma dodatkowymi narzędziami, takimi jak wyszukiwarka GRI, czy tabela GRI.

GRI

 • INNYMI POKREWNYMI ZAGADNIENIAMI

Możliwość przejścia do innych, pokrewnych zagadnień poprzez wybranie ikony:

INNYMI POKREWNYMIZAGADNIENIAMI

 • TREŚCIĄ Z POPRZEDNICH RAPORTÓW

Wybrane strony wewnętrzne są połączone z danymi pochodzącymi z dwóch ostatnich raportów rocznych spółki. Dzięki temu umożliwiamy porównanie istotnych dla odbiorców danych i ich zmian na przestrzeni ostatnich lat.

Raporty