Mapa Interesariuszy

stakeholdermap Created with Sketch. INDUSTRY AND CONSUMER ORGANIZATIONS ORGANIZACJE BRANŻOWE I KONSUMENCKIE ORLEN GROUP COMPANIES SPÓŁKI GK ORLEN NGOs ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANCIAL INSTITUTIONS INSTYTUCJE FINANSOWE PUBLIC ADMINISTRATION ADMINISTRACJA PUBLICZNA COMPETITORS KONKURENCJA PARTNERS BUSINESS KONTRAHENCI UNIVERSITIES UCZELNIE MEDIA MEDIA DEALERS AND FRANCHISEES AJENCI I FRANCZYZOBIORCY STATE TREASURY SKARB PAŃSTWA SHAREHOLDERS AKCJONARIUSZE LOCAL COMMUNITIES SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA SUPPLIERS DOSTAWCY CLIENTS KLIENCI EMPLOYEES PRACOWNICY

Wewnętrzne kołoInteresariusz kluczowy
Zewnętrzne kołoInteresariusz ważny