Skład Zarządu

Dariusz Jacek Krawiec  - Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyPrezes ZarząduAbsolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1992 – 1997 pracował w Banku PEKAO SA oraz firmach konsultingowych Ernst & Young i Price Waterhouse. W 1998 r. był odpowiedzialny za rynek polski w brytyjskim oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc w Londynie.

W okresie 1998 – 2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w Impexmetal SA. W 2002 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim SA. W latach 2003 - 2004 był dyrektorem zarządzającym Sindicatum Ltd London. Od 2006 r. do 2008 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Action SA. Posiada bogate doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek. Przewodniczył radom nadzorczym: Huty Aluminium „Konin” SA, Metalexfrance SA Paryż, S and I SA Lozanna, ce-market.com SA. Był także członkiem rad nadzorczych: Impexmetal SA, Elektrim SA, PTC Sp. z o.o., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex SA, Elektrim Volt SA oraz PTE AIG.

Od czerwca 2008 r. do września 2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN, a w dniu 18 września 2008 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego i ponownie wybrany na drugą kadencję w dniu 24 marca 2011 r. W dniu 6 marca 2014 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Dariusza Jacka Krawca na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną, trzecią  kadencję. Nowa, trzyletnia kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 16 maja 2014 r., dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Pan Dariusz Jacek Krawiec obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. oraz jest Członkiem Rady Dyrektorów kanadyjskiej spółki ORLEN Upstream Canada.

     

Sławomir Jędrzejczyk - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych


Wiceprezes Zarządu ds. FinansowychPan Sławomir Jędrzejczyk odpowiada za obszar finansów, kontroling, księgowość, zarządzanie łańcuchem dostaw, relacje inwestorskie, M&A oraz IT. Do jego najważniejszych zadań należy realizacja strategii ukierunkowanej na wzrost wartości, budowanie relacji z rynkiem kapitałowym, zapewnienie finansowania oraz zwiększanie przepływów pieniężnych poprzez doskonałość operacyjną, dezinwestycje i projekty dotyczące kapitału pracującego. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Od 1 stycznia 2014 r. jest Członkiem Rady Dyrektorów spółki TriOil  Ressources Ltd., Kanada. 

W dniu 6 marca 2014 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana  Sławomira Jędrzejczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję Zarządu, która rozpoczęła się w dniu 16 maja 2014 r., dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

Ukończył Politechnikę Łódzką oraz uzyskał tytuł biegłego rewidenta w ramach stowarzyszenia audytorów ACCA. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego w spółce Emitel. Wcześniej pracował dla firm notowanych na GPW w Warszawie: jako Dyrektor Pionu Kontrolingu w Telekomunikacji Polskiej SA oraz Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy w Impexmetal SA, a także w Dziale Audytu i Doradztwa Biznesowego w Price Waterhouse.

                

Piotr Chełmiński - Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki

Piotr Chełmiński - Członek Zarządu ds. Rozwoju i EnergetykiAbsolwent SGGW w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie (partner University of Denver, USA) oraz studia w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej z zakresu energetyki gazowej o kierunku Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w zarządach polskich i zagranicznych spółek, w tym spółek giełdowych.

W latach 1995 - 1996 pracował na stanowisku Wiceprezesa ds. sprzedaży, marketingu i eksportu w Okocimskich Zakładach Piwowarskich S.A. Od 1996 r. do 1999 r.  pełnił funkcję dyrektora regionalnego na Europę Środkowo-Wschodnią Eckes Granini GmbH & Co. KG i Prezesa jej spółki zależnej Aronia S.A. W latach 1999 - 2001 był Członkiem Zarządu Browar Dojlidy Sp. z o.o., a w latach 2001 - 2002 Członkiem Zarządu i Członkiem Rady Nadzorczej Werner i Merz Polska Sp. z o.o. W okresie 2001 - 2006 pełnił funkcję Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej w Kamis -Przyprawy S.A. sprawując bezpośredni nadzór operacyjny nad sprzedażą i marketingiem. Od 2006 r. do października 2009 r. był Wiceprezesem ds. Sprzedaży i Marketingu w Gamet S.A. w Toruniu oraz Członkiem Zarządu Gamet Holdings S.A. w Luxemburgu.

W grudniu 2009 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Unipetrol, a.s., które zajmował do kwietnia 2013 r.

W dniu 6 marca 2012 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Piotra Chełmińskiego na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Petrochemii, które  objął w dniu 10 marca 2012 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zezwoliła na zajmowanie przez Pana Piotra Chełmińskiego stanowiska w zarządzie spółki Unipetrol, a.s., spółki zależnej PKN ORLEN S.A.

W dniu 8 kwietnia 2013 r. Panu Piotrowi Chełmińskiemu zostały powierzone obowiązki Członka Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s.

W dniu 6 marca 2014 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana  Piotra Chełmińskiego na stanowisko Członka Zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję Zarządu, która rozpoczęła się w dniu 16 maja 2014 r., dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

Ponadto Pan Piotr Chełmiński pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ANWIL S.A. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

               

Krystian Pater - Członek Zarządu ds. Produkcji

Krystian Pater - Członek Zarządu ds. ProdukcjiAbsolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studium "Inżynieria i Aparatura Chemiczna" na Politechnice Warszawskiej (1989 r.), "Zarządzanie i Marketing" w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica (1997 r.), "Zarządzanie dla Sektora Naftowego" (1998 r.) i "Zarządzanie Wartością Firmy" (2001 – 2002) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 1993 r. związany z Petrochemią Płock SA, a następnie z PKN ORLEN, gdzie od 2005 r. do 2007 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej. W dniu 15 marca 2007 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN i ponownie wybrany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. w dniu 24 marca 2011 r. W dniu 6 marca 2014 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Krystiana Patera na stanowisko Członka Zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję Zarządu, która rozpoczęła się w dniu 16 maja 2014 r., dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

Obecnie jest Członkiem Zarządu AB ORLEN Lietuva i Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Ponadto pełni funkcje: Członka Zarządu CONCAWE i Prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców.

                 

   

Marek Podstawa - Członek Zarządu ds. Sprzedaży


Członek Zarządu ds. SprzedażyAbsolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Elektrotechnika, Automatyka i Elektronika (1989). Posiada tytuł MBA uzyskany w University of Minnesota/SGH w Warszawie (2000). Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Handel Zagraniczny) oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Organizacja Zarządzania Przedsiębiorstwem). Odbył również liczne szkolenia krajowe i zagraniczne (Wielka Brytania, USA, Czechy), m.in. w zakresie budowania strategii, przywództwa, finansów, zarządzania projektami, zarządzania kryzysowego oraz handlu ropą i instrumentami pochodnymi. Ponadto ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Instytucie Rozwoju Biznesu w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołami międzynarodowymi.  W latach 1990-1992 był zatrudniony jako inżynier specjalista w Centralnych Zakładach Automatyzacji Hutnictwa. W latach 1993 – 1996 pracował w firmie DuPont Conoco Poland na stanowisku Regionalnego Przedstawiciela, a następnie Dyrektora Regionalnego. Po przekształceniu firmy w koncern ConocoPhillips pracował do roku 2008 na wielu stanowiskach w obszarze handlu detalicznego i hurtowego, marketingu, rozwoju biznesu, ujednolicania systemów finansowo-zarządczych, kolejno w krajach Europy Środkowej, w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Awansował od stanowiska Koordynatora Projektów Marketingowych i Rafineryjnych do stanowiska Dyrektora ds. Programów Sprzedaży Hurtowej w centrali ConocoPhillips w Houston w Teksasie (2006-2007), następnie Dyrektora ds. Planowania Strategicznego (2007-2008).

W styczniu 2009 r. objął stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej w PKN ORLEN S.A. Był również Przewodniczącym Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH (2009-2011) oraz członkiem Zarządu spółki Benzina, s.r.o. (2009-2010).

W dniu 14 marca 2012 r. został powołany przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A. na stanowisko Członka Zarządu ds. Sprzedaży, które objął w dniu 19 marca 2012 r. 

W dniu 6 marca 2014 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana  Marka Podstawę na stanowisko Członka Zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję Zarządu, która rozpoczęła się w dniu 16 maja 2014 r., dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH, ORLEN Paliwa i ORLEN PetroTank.

Pan Marek Podstawa jest Członkiem Konwentu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Podział odpowiedzialności Członków Zarządu PKN ORLEN obowiązujący na koniec 2014 roku.  

Podział odpowiedzialności Członków Zarządu PKN ORLEN obowiązujący na koniec 2014 roku