Komunikacja z rynkiem kapitałowym

Do istotnych działań, jakie Spółka przeprowadziła w ubiegłym roku na rzecz swoich akcjonariuszy i inwestorów, należy zaliczyć m.in.:

  • zakomunikowanie strategii PKN ORLEN na lata 2014-2017,
  • wypłatę dywidendy za rok 2013 w wysokości 1,44 PLN na akcję,
  • emisję euroobligacji o wartości 500 mln EUR,
  • zakończenie programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych. W ramach programu, w 2013 i 2014 roku, zostało wyemitowanych 6 serii obligacji o łącznej wartości 1 mld PLN. Wyemitowane obligacje znajdują się w obrocie giełdowym na rynku Catalyst,
  • udział PKN ORLEN w kampanii edukacyjnej „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj Świadomie” skierowanej do indywidualnych inwestorów giełdowych.

Spółka prowadzi ciągły dialog z interesariuszami rynku kapitałowego. Zarówno podczas bezpośrednich spotkań z inwestorami i analitykami, jak i w rozmowach telefonicznych i korespondencji mailowej reprezentanci PKN ORLEN przekazują wiadomości na temat Spółki, ale także pozyskują informacje zwrotne ze strony akcjonariuszy, inwestorów oraz analityków giełdowych. Cztery razy w roku, po prezentacji każdych wyników kwartalnych, zbieramy opinie analityków na temat opublikowanych danych oraz sposobu ich prezentacji. Dodatkowo, raz w roku, przeprowadzamy wśród inwestorów i analityków studium postrzegania spółki. Zebrane informacje, sugestie i oczekiwania są uwzględniane w bieżącej działalności komunikacyjnej. Prócz tego sami proponujemy zmiany i udoskonalenia. Przed wprowadzeniem istotnych zmian w publikowanych regularnie materiałach czy w zakresie prezentowanych danych pracownicy relacji inwestorskich PKN ORLEN kontaktują się z przedstawicielami rynku kapitałowego w celu poznania ich opinii i m.in. na tej podstawie podejmowane są ostateczne decyzje o wprowadzeniu zmian.

Otwarta i kompleksowa komunikacja z rynkiem kapitałowym została zauważona także w zeszłym roku, a dowodem na to są wyróżnienia w obszarze relacji inwestorskich:

  • W 2014 roku PKN ORLEN utrzymał swoją obecność w VIII edycji projektu Respect Index.
  • PKN ORLEN znalazł się w pierwszej trójce rankingu spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG (dane pozafinansowe) w grupie polskich spółek należących do indeksów WIG20 i mWIG40 oraz w grupie spółek z sektora energetycznego, II edycji rankingu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Crido Business Consulting.
  • Drugi rok z kolei Spółka otrzymała nagrodę specjalną „The Best of The Best” w konkursie The Best Annual Report 2013, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
  • PKN ORLEN został wyróżniony pod względem ładu korporacyjnego i jakości komunikacji z rynkiem kapitałowym w VIII edycji badania WarsawScan 2014 prowadzonego przez NBS.

Komunikacja z rynkiem kapitałowym