Ankieta

1 - Jest to pierwszy Raport Zintegrowany PKN ORLEN. W poprzednich latach publikowaliśmy oddzielnie raport roczny i raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że obecny sposób prezentacji danych jest czytelny i kompletny:
2 - Który obszar powinniśmy zaprezentować szerzej w kolejnej edycji raportu?
3 - Proszę wybrać na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę) jak ocenia Pan(i):
12345
Łatwość nawigacji po dokumencie:
Łatwość odnajdywania interesujących treści raportu:
4 - Ile czasu zamierza Pan(i) poświęcić na zapoznanie się z treścią Zintegrowanego Raportu PKN ORLEN?
min
5 - Na ile prawdopodobne jest, że ponownie odwiedzi Pan(i) Raport Zintegrowany on-line naszej spółki?
6 - Które z dostępnych rozdziałów są dla Pan(i) szczególnie ważne (można wybrać więcej niż 1):
7 - Które z dostępnych tematów są dla Pan(i) szczególnie ważne (można wybrać więcej niż 1):
8 - Który z dostępnych rozdziałów jest dla Pan(i) najważniejszy:
9 - Który z dostępnych tematów jest dla Pan(i) najważniejszy:
10 - Jak ogólnie oceni Pan(i) tegoroczny zintegrowany raport spółki:
12345
Proszę ocenić na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę):