2.4 STRATEGIA CSR_tbl

Rodzaj substancji Wielkość emisji [Mg] Wzrost / spadek
  2013 2014 [Mg] [%]
Dwutlenek siarki 15 502,87 16 622,11 1 119,24 7,22%