PKN ORLEN’s membership in organisations and associations in 2014

No.Name
1 CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water in Europe)
2 European Energy Forum
3 European Round Table of Industrialists (ERT)
4 The European Petrochemical Association (EPCA)
5 Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPO/EPI) 
6 Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (Polish Chamber of Industrial Power and Energy Consumers)
7 KT 64 − Komitet Techniczny ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem (Technical Committee 64 − Technical Committee on Electrical Apparatus in Potentially Explosive Atmospheres)
8 KT 143 − Komitet Techniczny ds. Elektryczności Statycznej (Technical Committee 143 − Technical Committee on Static Electricity)
9 KT 222 − Komitet Techniczny ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Technical Committee 222 − Technical Committee on Petroleum Products and Operating Liquids of the Polish Committee for Standardisation)
10 Marketing 4 Business
11 NACS The Association for Convenience and Fuel Retailing
12 Polska Izba Inżynierów Budownictwa (Polish Chamber of Civil Engineers)
13 Polska Izba Przemysłu Chemicznego (Polish Chamber of Chemical Industry)
14 PIPC/Chemeko − Program Odpowiedzialność i Troska (Responsibility and Care Programme)
15 Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN (Polish Confederation of Private Employers LEWIATAN) 
16 Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (Polish Organisation of Oil Industry and Trade)
17 Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych (Polish Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform)
18 Polska Rada Biznesu (Polish Business Roundtable)
19 Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce)
20 Polskie Forum ISO 9000 (Polish ISO 9000 Forum)
21 Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (Polish Association of Human Resources Management)
22 Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (Polish Association of Public Opinion and Marketing Research Firms)
23 Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (IIA Polska Internal Auditor Association)
24 Association of Certified Fraud Examiners – ACFE Poland
25 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (Polish Association of Listed Companies)
26 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (Polish Association of Chemical Engineers)
27 SITPNiG - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (Polish Association of Oil and Gas Industry Engineers and Technicians)
28 Stowarzyszenie Płockich Naftowców (Association of Oil Industry Workers in Płock)
29 Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (Association of Polish Inventors and Innovators)
30 Stowarzyszenie Wagony Prywatne (‘Private Train Wagons’ Association)
31 Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC Polska (Oil and Automotive Industry Association CEC Poland)
32 World Economic Forum
33 World Petroleum Council − Polish National Committee of the World Petroleum Council
34 World Refining Association
35 Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) (the Polish Wind Energy Association)
36 Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (Audit Bureau of Circulations Poland)
37 Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Responsible Business Forum)
38 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (Polish-German Chamber of Commerce and Industry)